gương mặt MDRT

Miền Bắc Trung Bộ

NGUYỄN THỊ LIÊU

Miền Hà Nội

NGUYỄN THỊ TUYẾT MINH

Miền Hà Nội

LÊ THỊ THU

Miền HCM

VÕ TỐ QUYÊN

Miền BắcMiền Bắc Trung Bộ

LÊ THỊ LOAN

Miền Bắc Trung Bộ

VÕ THỊ HÀ

Miền Trung

LÊ THỊ THANH