gương mặt MDRT

Miền Bắc Trung Bộ

LÊ THÚY HẰNG

Miền Bắc

VŨ THỊ HẰNG

Miền Bắc

ĐỒNG VĂN THÀNH

Miền Bắc

NGUYỄN THỊ BÌNH

Miền Bắc

PHẠM THỊ TUYẾN

Miền Bắc

NGUYỄN THỊ OANH

Miền Bắc

NGUYỄN THỊ MAI

Miền Bắc

NGUYỄN THỊ HOÀI