gương mặt MDRT

Miền Bắc

NGUYỄN THỊ TRÀ

Hưng Yên
Miền Bắc

PHẠM VĂN TOÀN

Phú Thọ
Miền Bắc

TRẦN THỊ THẮM

Phố Nối
Miền Bắc

VŨ THỊ THÚY

Hải Dương
Miền Trung

DƯƠNG THỊ KIỀU OANH

Quảng Nam
Miền Bắc Trung Bộ

NGUYỄN THỊ THU HIỀN

Vinh 1
Miền Bắc Trung Bộ

LÊ BÁ ANH

Thái Bình