gương mặt MDRT

Miền Bắc

Nguyễn Thị Hạnh

GA Sơn La
Miền Nam

Nguyễn Thị Cẩm Vân

Vĩnh Long
Miền Nam

Nguyễn Thanh Chấm

Vĩnh Long
Miền Nam

Nguyễn Văn Thanh

Tiền Giang
Miền Nam

Nguyễn Thanh Trúc

Tiền Giang
Miền Trung

Võ Thị Kim Dung

Quảng Ngãi
Miền Trung

Võ Thành An

Quảng Ngãi
Miền Trung

Phạm Thị Lăng

Quảng Ngãi