gương mặt MDRT

Miền Trung

VÕ LINH

Quảng Nam
Miền Trung

TRẦN THỊ BÍCH

Quảng Nam
Miền Trung

NGUYỄN VĂN SƠN

Quảng Nam
Miền Trung

NGUYỄN THỊ THỦY

Quảng Nam
Miền Trung

NGUYỄN THỊ HUỆ

Quảng Nam
Miền Trung

BÙI THỊ LÝ

Quảng Nam
Miền Nam

LÊ MỘNG LINH

Cần Thơ 3
Miền Bắc

ĐỖ THỊ LỢI

Phố Nối