NGÀY HỘI SỐNG KHỎE 8h30 ngày 16/06/2019 tại 79-81-83 Hoàng Văn Thái, Q.7