Ý TƯỞNG BÁN HÀNG KỲ 1: ĐỊNH GIÁ SỨC KHỎE VÀ TIỀN TIẾT KIỆM

Ý TƯỞNG BÁN HÀNG KỲ 2: HAI NGUYÊN TẮC CHỌN SẢN PHẨM TỐT NHẤT

Ý TƯỞNG BÁN HÀNG KỲ 3: DÙNG TIỀN CỦA AI ĐỂ TRẢ CHO BỆNH VIỆN

Ý TƯỞNG BÁN HÀNG KỲ 4: CÂY VIẾT & KHẨU SÚNG

Ý TƯỞNG BÁN HÀNG KỲ 5: TIỀN SẼ LÀ CỦA AI

Ý TƯỞNG BÁN HÀNG KỲ 6: NƠI NÀO DÀNH CHO NGƯỜI THÍCH CÁ CƯỢC?

Ý TƯỞNG BÁN HÀNG KỲ 7 – THẺ TÍN DỤNG ĐẶC BIỆT NHẤT!

Ý TƯỞNG BÁN HÀNG KỲ 8: VỚI 100.000 VNĐ MỖI NGÀY, BẠN CÓ THỂ LÀM GÌ?

Ý TƯỞNG BÁN HÀNG KỲ 9: TÀI SẢN NÀO CẦN ĐƯỢC BẢO HIỂM NHẤT?

Ý TƯỞNG BÁN HÀNG KỲ 10: VÌ SAO BẠN ĐƯỢC GỌI ĐIỆN

Ý TƯỞNG BÁN HÀNG KỲ 11: BẠN CÓ DÁM ĐỢI SỰ CỐ RỒI MỚI HÀNH ĐỘNG?

Ý TƯỞNG BÁN HÀNG KỲ 12: CHUYẾN BAY BÃO TỐ – QUYẾT ĐỊNH CÒN KỊP KHÔNG? 

Ý TƯỞNG BÁN HÀNG KỲ 13: BẠN CÓ PHẢI LÀ NGƯỜI NUÔI CÁ KHÔN NGOAN? 

Ý TƯỞNG BÁN HÀNG KỲ 14: LÀM KHẢO SÁT BỆNH HIỂM NGHÈO 

Ý TƯỞNG BÁN HÀNG KỲ 15: BÁN HÀNG CÓ ĐẢM BẢO?